Hướng dẫn đặt lịch diễn ra kỳ thi trắc nghiệm

  1. Tìm Bài TN đã soạn, chọn Edit để vào chỉnh sửa

2. Chọn ô  Schedule this quiz vá set lịch diễn ra theo ý muốn.

3. Bấm chọn Save all Settings

Dành cho bạn:   [Mọi người - Rất cần] Tạo tài khoản 5TB=5000GB miễn phí
Share bài này
By Mr Boss
Follow:
Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.
%d bloggers like this: