Kiến thức - Tin công nghệ

Robot hình người Atlas ‘nghỉ hưu’

Atlas, một trong những robot hình người được đánh giá có nhiều chức năng và linh hoạt nhất hiện nay, không còn được Boston Dynamics tiếp tục phát triển.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Chatbot AI của Google thừa nhận đạo văn

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button