Kiến thức - Tin công nghệ

Chật vật tìm nền tảng nhắn tin khi Messenger lỗi

Thành Lưu, 34 tuổi ở Hà Nội, không thể tìm được nền tảng nhắn tin mà tất cả thành viên nhóm đều sử dụng để thay thế khi Messenger lỗi.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   iOS 16.2 thêm tính năng hát karaoke

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button