Kiến thức - Tin công nghệ

Người dùng iPhone bị ‘dội bom’ yêu cầu đặt lại mật khẩu

Nhiều người dùng iPhone cho biết liên tục nhận được yêu cầu đặt lại mật khẩu từ hacker nhằm đánh cắp tài khoản Apple ID.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Người dùng 'săn' dữ liệu định vị về máy bay của Bill Gates

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button