Kiến thức - Tin công nghệ

Tranh cãi sau đánh giá tiêu cực của blogger công nghệ về AI Pin

Video đánh giá của blogger công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee về AI Pin, thiết bị được gọi là “iPhone thời AI”, đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Những người chờ hoàn tiền số trong vô vọng

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button