Kiến thức - Tin công nghệ

Mã độc nhắm tới người dùng iPhone Việt nguy hiểm thế nào

Mã độc GoldPickaxe, nhắm tới người dùng iPhone ở Việt Nam và Thái Lan, lấy thông tin đăng nhập, gồm cả khuôn mặt, từ đó vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về số cơ sở sản xuất cho Apple

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button