Kiến thức - Tin công nghệ

Khác biệt chiến lược của Apple tại Việt Nam và Indonesia

Apple đẩy mạnh mảng phần mềm để đáp ứng yêu cầu của Indonesia, trong khi liên tục mở rộng chuỗi cung ứng phần cứng tại Việt Nam.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Google trả đũa Apple

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button