EveryoneTin học - Công nghệ

Bài Kiểm tra Tin học Lớp 3 – số 3

Loạt bài trắc nghiệm Tin học này sẽ giúp các em vừa ôn luyện, tránh quên lãng kiến thức, vừa là công cụ tự đánh giá khả năng của mình. Chúc các em HS luôn đạt kết quả tốt nhất. Học Thi online – Thật thoải mái.

Nếu chưa làm Bài số 1, số 2, hãy chọn dưới đây để làm:

Email:

Tên:

Trường - Tỉnh/Tp:

This quiz must be completed in 20 minutes.

Dành cho bạn:   Bài Kiểm tra Tin học Lớp 3 - số 1

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

1 cmt

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button