Kiến thức - Tin công nghệ

Apple tiến thêm một bước để ra AI iPhone

Apple hoàn tất quá trình mua DarwinAI của Canada, cho thấy việc đưa AI tạo sinh lên iPhone và các sản phẩm khác đang đến gần.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Apple bán 'bia kèm lạc' tại Việt Nam

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button