Mark Zuckerberg bị chê xa rời thực tại

Các chuyên gia cho rằng Mark Zuckerberg không nên cố theo đuổi tham vọng vũ trụ ảo metaverse mà cần tập trung cho các sản phẩm hiện có.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Nokia ra smartphone hỗ trợ tự sửa tại nhà
Share bài này
By Mr Boss
Follow:
Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.
1 Comment
%d bloggers like this: