Kiến thức - Tin công nghệ

Mark Zuckerberg bị chê xa rời thực tại

Các chuyên gia cho rằng Mark Zuckerberg không nên cố theo đuổi tham vọng vũ trụ ảo metaverse mà cần tập trung cho các sản phẩm hiện có.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Tim Cook nêu lý do Apple không sa thải hàng loạt
Show More

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Đọc...

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button