Kiến thức - Tin công nghệ

‘Hố đen’ dữ liệu cá nhân

Khi đầu dây bên kia nói đúng tên tuổi, địa chỉ, Quang Vương (Đà Nẵng) hoang mang không nhớ nổi đã đưa những thông tin này cho những dịch vụ nào.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Giới thiệu trang web "học mà chơi - chơi mà học" của Trung tâm Tin học ĐHSP TpHCM phát triển: Kiến vàng - online.khangphuc.vn

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button