Kiến thức - Tin công nghệ

Chatbot chuyên vạch mặt kẻ lừa tình trên app hẹn hò

Một lập trình viên Trung Quốc dùng chatbot để tìm kiếm những kẻ lừa đảo trên các ứng dụng hẹn hò, vấn đề tác động đến hàng triệu người.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Sau mẹ, đến cha của Musk can ngăn con đấu võ với Zuckerberg

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button