Chatbot Google trả lời sai ngay trong ngày ra mắt

Chatbot Bard trả lời sai một câu hỏi kiến thức ngay trong đoạn giới thiệu của CEO Sundar Pichai, góp phần khiến Google mất 100 tỷ USD giá trị.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Những tính năng được dự đoán có trên Apple Glass
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: