Kiến thức - Tin công nghệ

100 triệu lượt tải ứng dụng chứa mã độc trên Android

Khoảng 60 ứng dụng phổ biến như Lotte Cinema, Live Score, với hơn 100 triệu lượt tải trên Android, vô tình dính mã độc Goldoson đánh cắp dữ liệu.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Bill Gates: 'Dừng siêu AI không giải quyết được vấn đề'

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button