5 tuyến cáp quang biển đứt gần nửa năm chưa sửa xong

Cả năm tuyến cáp quang biển đến Việt Nam gặp sự cố từ cuối năm ngoái, nhưng đến nay chưa tuyến nào trở lại bình thường.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Sai lầm khiến Intel mất ngôi vương bán dẫn
Share bài này
3 Comments
%d bloggers like this: