Ứng dụng truyền hình vi phạm sẽ bị gỡ khỏi điều khiển TV

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ yêu cầu năm nhà sản xuất TV lớn tại Việt Nam gỡ nút tắt đến các ứng dụng truyền hình vi phạm.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Apple tranh chấp logo với hiệp hội trái cây
Share bài này
Để lại ý kiến
%d bloggers like this: