Kiến thức - Tin công nghệ

Ứng dụng truyền hình vi phạm sẽ bị gỡ khỏi điều khiển TV

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ yêu cầu năm nhà sản xuất TV lớn tại Việt Nam gỡ nút tắt đến các ứng dụng truyền hình vi phạm.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Chatbot Trung Quốc đang ở vị trí nào so với ChatGPT?
Show More

Đọc...

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button