Elon Musk ‘phân thân’ tại 5 công ty thế nào

Tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết thường chia mỗi ngày cho một công ty ông điều hành, nhưng đôi khi công việc vẫn chồng chéo.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Token của Binance giảm giá mạnh
Share bài này
Để lại ý kiến
%d bloggers like this: