Twitter thu phí 11 USD với người dùng iPhone

Để bù đắp cho khoản phí 30% trên App Store, Twitter sẽ thu 11 USD thay vì 8 USD mỗi tháng với người dùng iPhone muốn có tích xanh.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Apple tăng sản xuất iPhone bên ngoài Trung Quốc
Share bài này
Để lại ý kiến
%d bloggers like this: