Kiến thức - Tin công nghệ

Lời nói dối của các dự án GameFi

90% các dự án GameFi đang quảng cáo quá mức về mình khiến danh tiếng của ngành bị mang tiếng xấu.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Loạt thương hiệu xuất sắc tại Tech Awards 2023

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button