Tiềm năng của iPhone ‘made in India’

Khi Apple tìm cách mở rộng dây chuyền sản xuất cho iPhone, Ấn Độ nổi lên như một điểm đến tiềm năng hàng đầu.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   40% việc nội trợ sẽ được giao cho robot
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: