Messenger lại được gộp vào Facebook

Sau gần 10 năm tách riêng thành một nền tảng nhắn tin hoạt động độc lập, Messenger đang được tích hợp trở lại vào ứng dụng Facebook.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   So sánh công nghệ TV OLED của Samsung và LG
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: