Kiến thức - Tin công nghệ

Apple gặp khó khi muốn giảm phụ thuộc vào Samsung

Màn hình MicroLED của Apple cần nhiều thời gian phát triển hơn dự kiến nên hãng buộc phải tăng cường hợp tác với Samsung.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Cột điện - rào cản Internet tốc độ cao ở nông thôn Mỹ

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button