Kiến thức - Tin công nghệ

Internet Việt Nam tăng hạng dù đứt cáp

Tốc độ Internet cố định tại Việt Nam tăng sáu bậc, đứng thứ 39 toàn cầu, trong khi đây là giai đoạn năm tuyến cáp quang biển gặp sự cố.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Lý do Apple khó bỏ Trung Quốc
Show More

Đọc...

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button