Internet Việt Nam tăng hạng dù đứt cáp

Tốc độ Internet cố định tại Việt Nam tăng sáu bậc, đứng thứ 39 toàn cầu, trong khi đây là giai đoạn năm tuyến cáp quang biển gặp sự cố.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Mối nguy từ việc vứt smartphone hỏng vào sọt rác
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: