Kiến thức - Tin công nghệ

Tổng thống đầu tiên dùng ChatGPT viết bài phát biểu

Tổng thống Israel Isaac Herzog trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên nhờ siêu AI ChatGPT hỗ trợ viết bài phát biểu của mình.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   6 điểm gây chú ý trong đơn kiện Binance

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button