Mắc bẫy AI khi tải phần mềm lậu

Tin tặc đang sử dụng AI và kỹ thuật deepfake để mạo danh người nổi tiếng, dẫn dụ người dùng tải phần mềm lậu.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   24 chiêu lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: