Tranh cãi dùng kệ hay đặt trực tiếp máy sấy lên máy giặt

Có ý kiến cho rằng không thể xếp chồng trực tiếp máy sấy lên trên máy giặt và bắt buộc phải sử dụng kệ đi kèm.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   'Mùa xuân' ở nhà máy iPhone đã kết thúc
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: