Kỹ sư Việt tìm ra hơn 50 lỗ hổng của Microsoft

Đặng Thế Tuyến, sinh năm 1990, phát hiện hơn 50 lỗ hổng của Microsoft và nhiều quý nằm trong danh sách vinh danh của hãng phần mềm Mỹ.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Jack Dorsey xin lỗi vì Twitter đã phát triển quá nhanh
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: