Mark Zuckerberg sa thải tiếp 10.000 nhân viên

Trong đợt cắt giảm lớn thứ hai của Meta, 10.000 người mất việc và 5.000 vị trí tuyển dụng bị đóng băng.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   ChatGPT viết bài báo 600 USD trong 30 giây
Share bài này
Để lại ý kiến
%d bloggers like this: