Hai tháng siêu AI khuấy đảo thế giới

ChatGPT đang càn quét các lĩnh vực của đời sống và được gọi là siêu AI bởi khả năng trả lời câu hỏi, viết văn, dựng kịch bản… theo ý người dùng.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Musk muốn thu phí tất cả người dùng
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: