Chatbot Trung Quốc đang ở vị trí nào so với ChatGPT?

Một số công ty chatbot AI Trung Quốc tuyên bố sắp đuổi kịp ChatGPT, nhưng giới chuyên gia cho rằng họ đang đi sau OpenAI từ một đến ba năm.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Lập trình Scratch là gì mà hiện nay rất phổ biến và khuyên học với trẻ từ tiểu học?
Share bài này
3 Comments
%d bloggers like this: