Kiến thức - Tin công nghệ

Ba tuyến cáp quang biển cùng gặp sự cố

Tuyến cáp APG gặp lỗi sáng nay, trong khi hai tuyến AAG và AAE-1 vẫn chưa được sửa xong.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Google TV mang đến những tiện ích gì

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button