Apple mang Final Cut Pro lên iPad

Phần mềm dựng video nổi tiếng trên máy tính Mac đã có phiên bản dành riêng cho iPad với giá 49 USD mỗi năm.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Chỉ số 'tham lam' của người dùng Bitcoin tăng mạnh
Share bài này
2 Comments
%d bloggers like this: