7 thương hiệu gia dụng xuất sắc tại Tech Awards 2022

LG, Samsung, Bosch, Dyson, A.O.Smith được được vinh danh trong các hạng mục thương hiệu xuất sắc tại Tech Awards 2022.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Nhân viên Twitter có hai ngày để chọn làm tiếp hoặc nghỉ
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: