Samsung bán smartphone gập nhiều nhất thế giới

Samsung đã bán được 11 triệu smartphone với màn hình gập trong năm 2022, nhiều hơn tất cả các công ty khác cộng lại.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Tiền ảo Pi bị điều tra tại Việt Nam
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: