EveryoneSách Tin họcTin học - Công nghệ

Sách Tin học Lớp 5 – Tập 1 – IC3 Spark

Tiếp tục chương trình Tin học 4, Tin học 5 củng cố và nâng cao thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng máy tính cho HS Lớp 5.  

Tin học 5 chú trọng thêm nhu cầu thực tế trên mạng internet như sử dụng mail, chuẩn bị bước đầu với lập trình máy tính qua MS Logo – 1 dạng cơ bản làm quen lập trình… và nhiều nội dung thú vị nữa.
Sách soạn theo chương trình IC3 Spark đang được áp dụng dạy/học trong nhà trường – Đáp ứng được chuẩn đầu ra từ kiến thức đến kĩ năng về công nghệ số dành cho học sinh tiểu học theo chuẩn quốc tế (IC3 Spark).

Với sách online này, các em có thể xem bất cứ lúc nào với thiết bị có kết nới internet. Do đó Quý PH có thể yên tâm cho con em học Tin học đúng theo chương trình trong nhà trường.

Dành cho bạn:   Bài Kiểm tra Tin học Lớp 3 - số 3

Cty NTĐông

Cty vi tính NT Đông chuyên về máy tính, công nghệ, giảng dạy Tin học.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button