EveryoneSách Tin họcTin học - Công nghệ

Sách Luyện tập Tin học 1 – IC3 – Tập 1 – Dành cho HS lớp 1-2

Luyện tập Tin học 1 – IC3 – SGK Tin học theo dự án IC3 dành cho Lớp 1-2 Tiểu học.

Với sách online này, các em có thể xem bất cứ lúc nào với thiết bị có kết nới internet. Do đó Quý PH có thể yên tâm cho con em học Tin học đúng theo chương trình trong nhà trường.

Dành cho bạn:   BÀI ÔN TẬP HK2_K5 / NH 2020 2021 /HOÀNG DIỆU/ Ân "IT Teacher"

Cty NTĐông

Cty vi tính NT Đông chuyên về máy tính, công nghệ, giảng dạy Tin học.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button