Kiến thức - Tin công nghệ

Chiêu ‘lạ’ ăn cắp phần mềm bản quyền tại Apple Store

Một số người đến Apple Store, sử dụng tính năng AirDrop để chuyển các tệp phần mềm bản quyền về máy của mình để sử dụng.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Sam Bankman-Fried chi 250 triệu USD để tại ngoại
Show More

Đọc...

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button