Kiến thức - Tin công nghệ

Apple đang ‘thiết kế lại iPhone và MacBook’

Apple được cho là đang tìm cách để iPhone, MacBook Pro và Apple Watch trở nên “mỏng hơn đáng kể” so với thế hệ hiện tại.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   iPhone 14 và 14 Plus thêm phiên bản màu vàng
Show More

Đọc...

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button