Kiến thức - Tin công nghệ

Với 6-7 triệu đồng, nên mua điện thoại nào?

Tôi muốn mua điện thoại cho em trai, chi phí khoảng 6-7 triệu đồng nhưng thấy các mẫu na ná nhau nên khó chọn.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   5 điều không nên chia sẻ với ChatGPT
Show More

Đọc...

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button