Kiến thức - Tin công nghệ

Công ty Trung Quốc ‘hạ cấp’ chip để giữ hợp đồng với TSMC

Một số công ty Trung Quốc đang thiết kế chip AI với hiệu năng thấp để được TSMC sản xuất, bảo đảm tuân thủ lệnh cấm của Mỹ.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Bị trừ tiền công vì sử dụng ChatGPT

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button