Bài Kiểm tra Tin học Lớp 2 – số 3

Bài Kiểm tra Tin học Lớp 2 số 3 nằm trong loạt Bài Kiểm tra – Ôn tập Tin học dành cho HS Lớp 2, giúp HS Lớp 2 tự đánh giá kiến thức Tin học đã học của mình. Em hãy cố gắng làm cẩn thận.

Nếu chưa làm Bài số 1, số 2, hãy chọn dưới đây để làm:

https://hocthionline.net/index.php/bai-kiem-tra-tin-hoc-lop-2-so-1/
https://hocthionline.net/index.php/bai-kiem-tra-tin-hoc-lop-2-so-2/

Email:

Tên:

Trường-Tỉnh:

This quiz must be completed in 20 minutes.
Dành cho bạn:   Android so với iOS: Khám phá các tính năng độc đáo và tương đồng
Share bài này
By Mr Boss
Follow:
Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.
Để lại ý kiến
%d bloggers like this: