Kiến thức - Tin công nghệ

Nhân viên Twitter có hai ngày để chọn làm tiếp hoặc nghỉ

Tỷ phú Elon Musk yêu cầu mọi nhân viên Twitter phải lựa chọn giữa làm việc cường độ cao hoặc bị sa thải.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   'Mây đen' cản bước siêu AI

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button