Kiến thức - Tin công nghệ

Mark Zuckerberg mất hơn 100 tỷ USD trong một năm

Tài sản của CEO Meta tiếp tục giảm 11 tỷ USD tuần này, nâng tổng số bị mất lên hơn 100 tỷ USD chỉ sau 13 tháng.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   So sánh công nghệ TV OLED của Samsung và LG

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button