Kiến thức - Tin công nghệ

iPhone 15 Pro sẽ có camera tiềm vọng và RAM 8 GB

Dòng iPhone 15 Pro được cho là sẽ phân cấp rõ rệt hơn với bản tiêu chuẩn, khi có camera tiềm vọng, RAM 8 GB và chip A17 Bionic.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   'Mây đen' cản bước siêu AI

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button