Kiến thức - Tin công nghệ

Hạn cuối cho iPhone chuyển sang USB-C

iPhone sẽ bắt buộc phải chuyển sang USB-C trong năm 2024 nếu muốn tiếp tục bán tại châu Âu.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   'Bội thực' video nhạy cảm trên TikTok

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button