Kiến thức - Tin công nghệ

Cái giá của việc đăng nhập bằng Facebook, Google vô tội vạ

Khi cho một ứng dụng, website quyền đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gooogle, người dùng đã trao đi chiếc chìa khóa mở hộp bí mật của mình.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Elon Musk nói Twitter còn 2.300 nhân viên

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button