Kiến thức - Tin công nghệ

Apple: Không bao giờ có iMessage cho Android

Apple cho rằng tạo liên kết với hệ điều hành của Google cho iMessage là lãng phí thời gian.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   'Bội thực' video nhạy cảm trên TikTok

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button