Google đưa AI vào Gmail và Docs

Google công bố tích hợp AI tổng hợp vào các ứng dụng Workspace như Docs, Gmail, Sheets, Slides để hỗ trợ người dùng soạn thảo nội dung nhanh chóng.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Nhân viên công nghệ gặp khó sau sa thải
Share bài này
1 Comment
%d bloggers like this: