Bài giảng - Giáo ánLớp 3 - HK1Sách - Bài giảng - Bài học - Đề bài - App

Giáo án – Bài giảng trình chiếu Lớp 3 (CTST) – Bài 15: NHIỆM VỤ CỦA EM VÀ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Dành cho bạn:   Sách Tin học Lớp 4 - CTST - 2023
Show More

Cty NTĐông

Cty vi tính NT Đông chuyên về máy tính, công nghệ, giảng dạy Tin học.

Đọc...

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button