Kiến thức - Tin công nghệ

Twitter hỗn loạn khi ai cũng có thể mua tích xanh

Các tài khoản tích xanh mạo danh công ty, thương hiệu, người nổi tiếng lan tràn khi bất cứ ai cũng có thể mua Twitter Blue với giá 8 USD.

Xem đầy đủ bài này…

Dành cho bạn:   Meta đang trả giá vì sai lầm của Zuckerberg

Mr Boss

Mr Done, admin hocthionline.net, NT Dong company.

Leave a Reply

Tài khoản Google?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button